İŞ YAŞAMINDA NEFES TEKNİKLERİ

Günümüzde, içinde bulunduğumuz gelişim ve değişim çağı, iş yaşamına farklı bir bakış açısı ile yaklaşmamızı ve çalışanlarımızı çağın değişen gereksinimlerine uygun donanımda yetiştirmemiz, var olan potansiyellerini ortaya çıkarıp yaşama akıtmalarına önderlik edebilmemiz için yeni ve etkili yöntemleri uygulamamızı zorunlu kılmaktadır.
Toplumsal sorumluluğunun bilincinde olan kurumlar nitelikli işgücünün değerini önemseyerek ürettikleri hizmet ve ürünlerin kalitesini artırma ve farklılıklarını ifade etme yollarını aramaktadırlar. İş yaşamında yeni yaklaşımlar emeğin, bilginin ve tüm kaynakların doğru kullanımıyla kısa sürede maksimum sonuçları elde etmeyi hedeflemektedir.

Nefes, insanın varoluşu ile ortaya çıkmış doğal bir refleks olduğu gibi, bilinçli olarak doğru kullanıldığında bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bütünlüğü sağlayarak bireyin farkındalık düzeyini artırır, gücünü keşfetmesini sağlar ve yaşamını her yönü ile amacına uygun yaratmasına olanak verir. Bireyin aydınlanması, bağlı olduğu kurumun veriminin ve saygınlığının artmasına, ayrıca toplumun aydınlanmasına yol açar.

Nefes zihin ve beden arasında köprüdür. Nefes yaşamdır. Nefesin büyülü gücünü fark edip değişimin ve dönüşümün sihrini yaşamınıza uyarlamaya hazır mısınız?

Nasıl nefes alıyorsunuz? Dakikada 14, saatte 840, günde 20.000 nefes aldığımızı biliyor musunuz? Her gün 20.00 kez yaptığınız bir eylemi doğru yapıyorsanız sorun yok ama ya yanlış yapılıyorsa bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bütünlük bozulur ve sorunlar ortaya çıkar. Çoğu rahatsızlıkların kökeninde nefesin doğru kullanılmaması nedeni ile oksijenin/ prana’ nın (yaşam enerjisi) hücrelere gereği gibi ulaştırılamaması söz konusudur.

DOĞRU NEFES NEDİR?

– Diyaframı kullanıma sokmak
– Dakikada 8 den az nefes almak
– Ses çıkarmadan nefes alıp vermek
– Sadece burundan nefes alıp vermek
– Ciğerleri dakikada 4 – 6 litre hava ile doldurmak
– Nefes alıp verirken bütün ciğer kapasitesini kullanmak

Yeni doğan bebek ciğer kapasitesinin tamamını kullanarak nefes alır ve verir. Büyüme sürecinde kaygı, korku, endişe ve kısıtlamalar diyafram kullanımını unutturur.

NEFES TEKNİKLERİ NE KAZANDIRIR?

– Doğru nefes ve diyaframı kullanmak
– İrade kazanımı
– Ego kontrolü
– Farkındalık
– Sağlık
– Yaşamı kolaylaştırıcı teknikler
– Bilinçaltını çözmek ve temizlemek

HOLİSTİK NEFES

– Sağ ve sol beyin lobunu dengeler
– Beyni bütünsel kullanmayı sağlar
– Doğal enerjimizi aktive eder
– Zihni yeniden programlamaya hazırlar
– Beyin kapasitesi, farkındalık düzeyi ve bellek gücünü artırır
– Dengeli yaşam ve yaratıcılık için şarttır

Nefes Teknikleri duygu, zihin kontrolü ve farkındalığı yükseltip değişim ve dönüşümü sağlar.

NEFES TEKNİKLERİ EĞİTİMİ KİŞİYE NE KAZANDIRIR?

– Kişisel farkındalık
– Kendini doğru ifade edebilme
– Odaklanma /konsantrasyon
– Belleği güçlendirme
– Olumlu düşünme
– Kısıtlayıcı düşünce ve kalıplardan kurtulma
– Zamanı iyi kullanma ve yönetme
– Anlama, çözümleme, sezinleme, sonuç çıkarma
– Sebep-sonuç ilişkisini kurabilme
– Başarı problemlerinin üstesinden gelme
– İletişim becerilerini geliştirme
– Kişisel sorunlara etkili çözüm getirme
– Stresle baş etme
– Vizyon oluşturma
– Öncelikleri belirleme