KURUMSAL

Günümüzde, içinde bulunduğumuz gelişim ve değişim çağı, iş yaşamına farklı bir bakış açısı ile yaklaşmamızı ve çalışanlarımızı çağın değişen gereksinimlerine uygun donanımda yetiştirmemiz, var olan potansiyellerini ortaya çıkarıp yaşama akıtmalarına önderlik edebilmemiz için yeni ve etkili yöntemleri uygulamamızı zorunlu kılmaktadır.

Toplumsal sorumluluğunun bilincinde olan kurumlar nitelikli işgücünün değerini önemseyerek ürettikleri hizmet ve ürünlerin kalitesini artırma ve farklılıklarını ifade etme yollarını aramaktadırlar. İş yaşamında yeni yaklaşımlar emeğin, bilginin ve tüm kaynakların doğru kullanımıyla kısa sürede maksimum sonuçları elde etmeyi hedeflemektedir.